หน้าหลัก | เกี่ยวกับ eDLTV. | ช่วยเหลือ | แผน/รายงาน/โครงการ ระยะที่ 2 | รร. ที่เข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 2 | แกลเลอรี่

กิจกรรมโครงการ eDLTV ระยะที่ 3 (2557-2560)

[DIR] “ค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 2-5 05 2017
[DIR] “ค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน" 2-5 05 2017
กิจกรรมโครงการ eDLTV ระยะที่ 2 (2555-2556)

https://www.facebook.com/energy.pbru/media_set?set=a.310694899075873.1073741828.100004060969370&type=3

Activity 6

Activity 5

Activity 4

Activity 3

Activity 2

 

Activity 1

กิจกรรมโครงการ eDLTV ระยะที่ 1 (2552-2555)

[DIR] edltv_Siminar4aug09/ 01-Feb-2010 20:24
[DIR] edltv_meeting1sep09/ 01-Feb-2010 20:20
[DIR] edltv_pr2instructure10oct09/ 01-Feb-2010 20:27
[DIR] edltv_pr2instructure29sep09/ 01-Feb-2010 20:31
[DIR] edltv_roadshow6oct09/ 01-Feb-2010 20:20