โครงการอบรมการใช้และพัฒนาสื่อ eDLTV รุ่นที่ 1 27-28 กรกฏาคม 56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบฯ เขต 1

20130527_084529
5/27/2013 8:45:29 AM
Size (KB)  :  2,027 KB
20130527_084550
5/27/2013 8:45:50 AM
Size (KB)  :  1,716 KB
20130527_084625
5/27/2013 8:46:26 AM
Size (KB)  :  2,030 KB
20130527_085421
5/27/2013 8:54:21 AM
Size (KB)  :  1,683 KB
20130527_085426
5/27/2013 8:54:26 AM
Size (KB)  :  1,685 KB
20130527_085449
5/27/2013 8:54:49 AM
Size (KB)  :  2,294 KB
20130527_085500
5/27/2013 8:55:00 AM
Size (KB)  :  899 KB
20130528_132148
5/28/2013 1:21:48 PM
Size (KB)  :  2,214 KB
20130528_132153
5/28/2013 1:21:53 PM
Size (KB)  :  1,954 KB
20130528_132201
5/28/2013 1:22:01 PM
Size (KB)  :  2,253 KB
20130528_132215
5/28/2013 1:22:15 PM
Size (KB)  :  1,686 KB
20130528_132245
5/28/2013 1:22:45 PM
Size (KB)  :  1,919 KB
20130528_132303
5/28/2013 1:23:03 PM
Size (KB)  :  1,998 KB
P1230753
5/27/2013 8:22:52 AM
Size (KB)  :  3,415 KB
P1230754
5/27/2013 8:22:58 AM
Size (KB)  :  3,408 KB
P1230755
5/27/2013 8:25:20 AM
Size (KB)  :  3,403 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9